שלוחות FrontPage

תוכן העניינים

אירוח אתר מהן שלוחות FrontPage?
אירוח אתר התקנת שלוחות FrontPage על דומיין.
אירוח אתר העלאת הקבצים לשרת ועדכון האתר באמצעות ה- FrontPage.מהן שלוחות FrontPage?

אתרים אשר מפתחים אותם באמצעות Microsoft Frontpage, זקוקים לשלוחות Frontpage על גבי השרת על מנת לאפשר Publishing, דהיינו שיגור האתר והקבצים המרכיבים אותו ישירות מתוך תוכנת ה- Frontpage אל השרת. בנוסף, מאפשרות שלוחות ה- FrontPage שימוש ברכיבים ספציפיים של ה- Frontpage, כגון מונה הכניסות או רכיב החיפוש המובנים.

שלוחות Frontpage 2000 הן תואמות את כל גירסאות Frontpage הוותיקות יותר.

למי שרגיל לעדכן את האתר באמצעות FTP, לא ממש מומלץ להשתמש בשלוחות Frontpage, אשר נוטות לעבות את הירארכיית התיקיות והקבצים בשרת. ומי שמשתמש ב- Frontpage, מוטב שלא ישתמש ב- FTP במקביל.

לאחר שהותקנו שלוחות Frontpage באתר לא ניתן להסיר אותן, מבלי למחוק את כל האתר מן השרת, והקמה מחדש של השרת. מסיבה זו, הכלל הוא: אם אנו לא בטוחים אם אנו זקוקים לשלוחות Frontpage, נסתדר היטב בלעדיהן!

לראש הדף

התקנת שלוחות FrontPage על דומיין.

ןה FrontPage תוחולש ,תיקסעהו תישיאה חוריאה תוליבחב חוריאה תוליבחב .שדוחל םיפסונ $10 איה ןתולעו תוילנויצפוא תוחולש ןיקתהל תנמ לע תפסונ תולעב ךרוצ ןיא תירחסמהו תיעוצקמה .Frontpage

תוחולש לש הנקתה ןימזהל ךרוצ שי ,חוריאה תוליבח עבראמ תחא לכב תועצמאב ,HostGuru.Net לש הכימתה ךרעממ ,ןיימודה לע FrontPage וא ,המסיסו שמתשמ םש שקבל ןתינ help/helpform.htm .הינפה ספוט ויניע תואר יפ לע ,הכימתה ךרעמ י"ע וקפנוי המסיסו שמתשמ םשש .הכימתה שיא לש

לראש הדף

העלאת הקבצים לשרת ועדכון האתר באמצעות ה- FrontPage.

בחבילות האירוח האישית והעסקית, שלוחות FrontPage הן אופציונליות וכרוכות בעלות נוספת. בחבילות האירוח המקצועית והמסחרית אין צורך בעלות נוספת על מנת להתקין שלוחות Frontpage.

בכל אחת מארבע חבילות האירוח, יש צורך להזמין התקנה של שלוחות FrontPage על הדומיין, ממערך התמיכה של HostGuru.Net, באמצעות טופס הפניה. help/helpform.htm ניתן לבקש שם משתמש וסיסמה, או ששם משתמש וסיסמה יונפקו ע"י מערך התמיכה, על פי ראות עיניו של איש התמיכה.

בשלב זה תתבקש ע"י תיבת דו-שיח מהו מיקום האתר אליו אתה מעוניין לבצע Publishing. הכנס את כתובת האתר שלך בשורה הלבנה ולחץ על כפתור Publish.

כעת תתבקש ע"י תיבת דו-שיח להקליד את שם המשתמש והסיסמה, שמקנים לך הרשאות להעלות קבצים (או לבצע Publishing) אל המיקום הזה. הקלד את שם המשתמש והסיסמה שקיבלת ממערך התמיכה של HostGuru.Net. יש להקפיד על אותיות גדולות וקטנות. לאחר הקלדת השם והסיסמה, יש ללחוץ על כפתור OK בתיבת הדו-שיח.

כעת תוכנת frontpage תתחיל את התהליך של העלאת הקבצים שלך אל השרת. ייתכן שתתבקש לבקליד שוב את הסיסמה מספר פעמים בעת התהליך. לאחר שכל הקבצים יועלו לשרת תקבל אישור על כך מן התוכנה.

לראש הדף