חבילות אירוח אתרים

חבילת הדואר

אירוח אתר כתובת דומיין פרטית (אותה יש לרכוש בנפרד)
איחסון אתרים 10 תיבות דואר אלקטרוני POP3 או
איחסון אתרים 10 תיבות דואר אלקטרוני מסוג "עקוב אחרי"
איחסון אתרים תיבת דואר אלקטרוני מסוג "עקוב אחרי" מרכזית בלתי מוגבלת
להזמנה, ניתן ללחוץ כאן.