תנאי השירות

HostGuru.Net מספקת שירותי אירוח אתרי אינטרנט (WWW) וכן שיווק ופיתוח של דפי אינטרנט ומערכות מידע. HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל גישה של לקוחות לשירות כלשהו שמסופק ע"י HostGuru.Net, או אף לכל השירותים אשר מסופקים על ידה, אם וכאשר HostGuru.Net תחליט שהלקוח השתמש באופן לא נאות במנוי האירוח שלו.

השימוש בשרת
מנויי אירוח ישמשו את הרוכש שלהם בלבד. המנוי לא ימכור, ישכיר, יחכיר או ישאיל חלק משטח האתר או כולו לגורם אחר, ולא יארח תכנים של גורם אחר באתרו, להוציא מודעות באנר, מודעות דרושים ומודעות שידוכים. HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק אירוח לכל גורם שהוא.
HostGuru.Net לא מתירה לאכסן את התכנים הבאים על גבי שרתיה:

חומר בלתי חוקי, כולל יצירות המוגנות ע"י זכויות יוצרים, כולל קבצי תמונה, קבצי מלל, קבצי וידאו וקבצי קול וכל קובץ אחר שאיכסונו על גבי השרת מהווה עבירה על החוק.
תכנים פורנוגרפיים, גזעניים, כאלה המזוהים עם כת השטן ואחרים העלולים להיחשב כתועבה. הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של HostGuru.Net.
תוכנות מועתקות, תוכנות פיראטיות וכן כלי פריצה, כלי האזנה, כלים לביצוע הונאות, "פריקינג", "ספופינג", "האקינג", "קראקינג" וכדומה, וכן אתרים הכוללים קישוריות להורדת תוכנות וכלים כנ"ל מאתרים אחרים, ו/או מידע אודות השימוש בתוכנות וכלים כנ"ל.

הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים

כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות HostGuru.Net הינם אסורים בהחלט. HostGuru.Net תגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש במנוי אירוח או בציוד ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים סריקה אחר פרצות אבטחה, גניבת סיסמאות, הונאות אינטרנט וכו'.
כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או במחשב על ידי לקוח של HostGuru.Net, גם אם החשבון או המחשב המותקף אינם שייכים ל- HostGuru.Net, יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף. בין האמצעים האפשריים: אזהרה, השעיה או ביטול חשבון לקוח, וכן תביעה פלילית או אזרחית, בהתאם לחומרת התקיפה.

אחריות על התכנים באתר
האחריות על התכנים באתר היא באופן בלעדי על הלקוח. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים שלו, אשר מצויים על גבי שרתי HostGuru.Net, אשר בכל מקרה לא תהיה אחראית למחיקה של קבצים או לנזק כלשהו שיגרם להם מסיבה כלשהי.
באחריותו של הלקוח לוודא שהאתר שלו נתמך על ידי הגירסה הנוכחית של מערכת ההפעלה ושל סביבת האתר, שכן בעולם ההולך ומשתנה חדשות לבקרים של האינטרנט, לעיתים אתר שלא עודכן לא יפעל כשורה לאחר עדכון זה או אחר של רכיב חיוני בצד השרת או בצד הלקוח.

תעבורה בלתי מוגבלת
HostGuru.Net מציעה בחבילות האירוח שלה תעבורה בלתי מוגבלת. המונח הזה מתייחס לקבצים רגילים הנהוגים ב- web, כקבצי html, asp, jpeg ו- gif. שאר סוגי הקבצים (למשל, mp3, wmv, zip וכו') מוגבלים לנפח העברה של 3gb בחודש. אתרים שיש בהם פרסומות בתשלום, כמו למשל מודעות באנר, זכאים לנפח העברה של 6gb בחודש. החברה תפנה לכל לקוח שיעבור את הגבול שנקבע כדי ליישב את העניין. מחיר רוחב פס נוסף הינו 25$ לכל 1gb נוסף לחודש.
HostGuru.Net הינה הגורם היחיד אשר יקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה.

כל התכנים המאוכסנים בשרתי HostGuru.Net חייבים להיות נגישים דרך אתר הלקוח, ושטח הדיסק המוקצה ללקוח ע"י HostGuru.Net אינו לשימוש למטרות גיבויים ואכסון קבצים למטרות אחרות. HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות להעביר לקוחות לחבילה מיוחדת במחיר סביר. הליך זה כרוך באישור בכתב עם חתימת הלקוח.

במקרים נדירים של שימוש לרעה במשאבי הרשת, עד כדי גרימת נזק לתיפקוד שרתים ולגרימת מחסור במשאבי רשת ללקוחות אחרים, HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות לנקוט במדיניות "המשאבים המנוצלים לרעה" כמפורט בסעיף בשם זה להלן.

מדיניות המשאבים המנוצלים לרעה
הכוונה במונח "משאבים" לתעבורת נתונים מחד ולניצולת המעבד מאידך גיסא. HostGuru.Net שומרת לעצמה, אם וכאשר יימצא שאתר כלשהו מנצל לרעה את המשאבים הקיימים, את הזכות להשעות מיידית את אותו אתר. מדיניות זו מיושמת אך ורק במקרים קיצוניים והיא מוצאת לפועל אך ורק על מנת להגן על הלקוחות ולמנוע ניצול לרעה של משאבי המערכת. במקרה כזה, ללקוח המושעה יוצע פתרון חלופי לפיו HostGuru.Net תמשיך לארח את אתרו תמורת סכום נוסף. במידה והלקוח המושעה לא יהיה מעוניין בפתרון החלופי, לא יוחזרו לו כל סכומים שהם.

פרסומות מסחריות תוך שימוש בדואר אלקטרוני
אין לפרסם באמצעות דוא"ל זבל (Spam) אתרים הנמצאים על גבי שרתי HostGuru.Net או על גבי שרתים אחרים, שבהם נמצאים קישורים לאתר הנמצא על גבי שרתי HostGuru.Net. כל הודעת דואר אלקטרוני המופצת ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון ודואר אלקטרוני תיחשב על ידי HostGuru.Net ל"דואר זבל". HostGuru.Net תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ "דואר זבל" על מנת ליישב את העניין. במקרים חמורים, HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות להשבית את מנוי הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב מוחלט של העניין. HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל שירותים למפיצי "דואר זבל" מוכרים, וכן, HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות זו.
הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

חדרי Chat
לקוחותיה של HostGuru.Net מורשים להקים חדרי chat משלהם על גבי שרתי HostGuru.Net רק לאחר שקיבלו את אישור צוות התמיכה של HostGuru.Net. עם זאת, חל איסור להפעיל תוכניות שרת IRC או IRC bots בשרתי HostGuru.Net.

שמות דומיין
עלות הרישום של דומיין חדש דרך HostGuru.Net היא לתקופה קצובה של שנה או שנתיים, בהתאם לסוג הדומיין. לאחר תקופה זאת יחול חיוב נוסף מדי שנתיים. אין החזר כספי על דמי רישום של שם דומיין.

HostGuru.Net לא תהיה אחראית לטעויות ברישום או שגיאות כתיב בשם הדומיין עצמו ובפרטים של בעלי השם כגון שמות, כתובות או טלפונים וכו'.

במידה ונשלח טופס רישום שפרטי בעל הדומיין נרשמו בו בעברית, יתורגמו הפרטים לאנגלית בתרגום חופשי. HostGuru.Net לא תהיה אחראית לתרגום.

HostGuru.Net אינה מתחייבת לרשום או לחדש שמות דומיין שבעליהם לא המציאו אמצעי תשלום במועד רישום ו/או חידוש השם כעבור שנתיים. זאת ועוד, לא יינתן כל שרות עד לקבלת התשלום עבורו.

HostGuru.Net, בעליה ומתפעליה, אינם מהווים כל צד משפטי או בורר מכל סוג שהוא בין שני גופים הטוענים לבעלות על שם דומיין כזה או אחר, לרבות שמות מסחריים.

HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המחירים הנקובים בדפי האתר.

ברישום שמות דומיין ישראלים, לא יירשמו שמות דומיין שמשמעותם פוגעת בציבור, לא יירשמו שמות העוברים על חוקי מדינת ישראל, לא יירשמו שמות אשר הינם קצרים יותר משלושה סימנים, ולא יירשמו השמות "www" או "com" וכיוצא בזה.

ברישום שמות דומיין, יש לתת את הדעת לכך ששם דומיין חוקי לא יהיה ארוך יותר מ- 26 תווים. שם דומיין יכיל אותיות אנגליות, ספרות ומקפים בלבד. שם דומיין חוקי לא יכיל מקף בתחילתו או בסופו.

מדיניות התשלום
כל האתרים מוקמים על גבי השרתים רק לאחר ביצוע תשלום בגין אירוח האתרים. HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי חבילות האירוח שלה בכל עת, אולם הסכומים ששולמו על ידי הלקוחות עבור שירות מסויים לפרק זמן מסויים יכסה את אותו פרק זמן ואת אותו שירות, גם אם שונו המחירים. בסוף כל תקופה בגינה התקבל התשלום הקודם, על הלקוח לשלם בגין התקופה העוקבת, ועל התשלום להתקבל במשרדי HostGuru.Net. הלקוח יחוייב אוטומטית בסוף התקופה בגינה שילם, אלא אם כן הודיע, 14 ימים לפני תום המנוי, על רצונו להביא להפסקת המנוי. במקרה בו חברת האשראי תסרב לכבד את מספר כרטיס האשראי המצוי בידי HostGuru.Net, או באם הצ'ק לא יכובד, הגישה לאתר, לדואר אלקטרוני ולכל משאב אחר, תושעה באופן מיידי עד אשר התשלום יבוצע. הלקוח אחראי לביצוע התשלום עבור המנוי וכל השירותים שהוא מקבל מאת HostGuru.Net החל בהקמת האתר על גבי השרתים ועד להפסקת ההתקשרות, שתתבצע 14 ימים לאחר משלוח הודעה בכתב על ידי הלקוח ל- HostGuru.Net, בה הוא מביע את רצונו להביא לסיום ההתקשרות. HostGuru.Net תשלח ללקוח חשבונית-קבלה באמצעות דואר ישראל, מיד לאחר ביצוע התשלום ע"י הלקוח. כל התשלומים יבוצעו בשקלים, ויכללו מע"מ כחוק.

אפשרויות תשלום
HostGuru.Net מקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי וצ'קים, כמפורט להלן.

כרטיסי אשראי:
HostGuru.Net מכבדת כרטיסי ויזה, דיינרס, ומסטרקארד.
במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הלקוח מאשר ל- HostGuru.Net לחייב את כרטיס האשראי שאת מספרו מסר ל- HostGuru.Net, בגובה התשלום של חבילת האירוח ושאר השירותים שרכש הלקוח, כפי שמופיע באתר HostGuru.Net. הלקוח מאשר ל- HostGuru.Net לחייב את כרטיס האשראי שלו למשך תקופת התשלום וכן בגין כל חוב שהוא מהעבר כדי להביא את החשבון למצב עדכני. תשלום בכרטיס אשראי מתבצע באופן אוטומטי, ו- HostGuru.Net רשאית לחייב את הכרטיס בסכום החייב לתשלום בכל עת.

צ'קים:
HostGuru.Net מכבדת צ'קים של כל הבנקים הישראליים. על הצ'קים להיות לפקודת הוסטגורו.נט, ולהישלח באמצעות דואר ישראל או להימסר ידנית. HostGuru.Net לא יכולה להתחייב לספק שירות כלשהו עד לאחר שהצ'ק כובד על ידי הבנק.

ביטולים והחזרים
HostGuru.Net שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות בכל עת. במקרה כזה הלקוחות יזוכו בהחזר כספי בסך החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש. במקרה שלקוח מפר את תנאי השירות של HostGuru.Net, הוא לא יזוכה בהחזר כספי כלשהו בעת ביטול השירות, והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם ל- HostGuru.Net כתוצאה מהפרה של תנאי השירות.
הלקוח רשאי לבטל את המנוי שלו בכל עת. סכומים ששולמו מראש, כולל אבל לא רק דמי הקמה, דמי מנוי לאירוח האתר ועלות רכישת שם דומיין, לא יוחזרו ללקוח והלקוח אינו רשאי לתבוע החזר כלשהו, אלא אם כן השרות בוטל על ידי HostGuru.Net בשל סיבה שאיננה תלויה בלקוח.

פיצויים
הלקוח מאשר כי יגן על HostGuru.Net, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי HostGuru.Net, סוכניה, עובדיה, לקוחותיה ומנהליה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על HostGuru.Net, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים:
(1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם שרת של HostGuru.Net
(2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי
(3) הפרה של זכויות יוצרים, וכן
(4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרת של HostGuru.Net.

מיאון אחריות
HostGuru.Net לא תישא באחריות לנזקים העלולים להיגרם לעסק שלך. HostGuru.Net אינה מציעה אחריות מכל סוג ומין, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים ש- HostGuru.Net מספקת. HostGuru.Net מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי HostGuru.Net ועובדיה. HostGuru.Net שומרת על הזכות להכניס שינויים במדיניות זאת בכל עת.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של מנוי האירוח וכל שירות אחר הניתן ללקוח.