סקריפטים ויישומים שוכני שרת

אירוח אתר ספר אורחים - Perl CGI Guestbook
אירוח אתר מספרר (Counter) גראפי של המבקרים באתר - Perl CGI Counter
אירוח אתר מנוע חיפוש תוך-אתרי - Perl CGI Simple Search
אירוח אתר טופס להעברת דואר - ASP CDONTS

ביישומים ובסקריפטים אלה יש להשתמש לפי התנאים המוגדרים ע"י ספקי היישומים והסקריפטים.

HostGuru.Net אינה נוטלת על עצמה כל אחריות ואיננה מספקת תמיכה לשימוש בסקריפטים. תמיכה כזו ניתן לקבל מיצרני היישומים או בפורומים הרלוונטיים.