קינפוג תוכנת ה-FTP

כדי להעלות קבצים לשרת, או לבצע שינויים באתר, יש להשתמש בתוכנת FTP. התוכנה המומלצת היא FileZilla אולם ישנן תוכנות FTP רבות אחרות בהן ניתן להשתמש, כמו CUTE FTP ורבות נוספות. על מנת להתחבר לשרת באמצעות תוכנת ה- FTP, יש צורך לקנפג אותה קודם עם המידע הדרוש:

Host Address :ftp.domain_name.com
Port :21
Username :username
Password :password

כאשר username ו- password הם שם המשתמש והסיסמה שקיבלת מ- HostGuru.Net.

דוגמה לחלון ה- FTP Site Edit (אליו מגיעים ב- CUTE FTP מתוך ה- Site Manager ולחיצה על כפתור Add Site):

אירוח אתר תוכנת FTP