איך מתחברים לבסיס נתונים בלי DSN

ניתן להתחבר לבסיס נתונים בקלות, במהירות וביעילות, מבלי להגדיר DSN ברמת מערכת ההפעלה.

כך ייראה הקוד בקובץ ה- ASP:

Dim oConn ,sConnString
("Set oConn = Server.CreateObject")ADODB.Connection
_ & ";{(sConnString" = DRIVER}=Microsoft Access Driver.*) mdb
";" & ("DBQ & "=Server.MapPath\")VirtualPath\ToYour\dbname.mdb"
(oConn.Open)sConnString

לאחר מכן, ניתן לבצע שאילתא אס.קיו.אל'ית ולהריץ אותה כך:

"sql" = select * from myTable
(Set RS = oConn.Execute)sql

בשורה הראשונה אנו מגדירים את המשתנים שישרתו אותנו. בשורה השניה אנו מכינים את אובייקט ההתחברות נטולת ה- DSN.

Dim oConn ,sConnString
("Set oConn = Server.CreateObject")ADODB.Connection

לאחר מכן אנו מגדירים את מחרוזת ההתחברות עצמה, באופן הבא:

_ & ";{(sConnString" = DRIVER}=Microsoft Access Driver.*) mdb
";" & ("DBQ & "=Server.MapPath\")VirtualPath\ToYour\dbname.mdb"

בהצהרה זו אנו אומרים ל- ADO שאנו משתמשים בדרייבר של MS Access, וכן היכן הוא מיקומו הפיסי של בסיס הנתונים אליו אנו רוצים להתחבר.

השורה הבאה היא שורת הקוד אשר פותחת למעשה את הקישור לבסיס הנתונים:

(oConn.Open)sConnString

לאחר ההתחברות לבסיס הנתונים, עלינו לבצע שאילתה אס.קיו.אל'ית, למשל על מנת לאחזר נתונים מטבלה ספציפית ומשדות ספציפיים. בדוגמה שלפנינו, אנו מאחזרים את המידע שנמצא בכל השדות שבטבלת myTable, הנה כך:

"sql" = select * from myTable (Set RS = oConn.Execute)sql